AT ARBEJDE MED SIG SELV

Nogle gange er det et konkret traume eller livssituation, der bringer en i terapi. Andre gange kommer man af lidt mere diffuse grunde.
 
Spørgsmål der trænger sig på, - kunne være
  • Hvor kommer jeg fra, - hvilken livshistorie har jeg og hvordan har den præget mit liv indtil nu. Hvis vi ikke kender os selv og vores historie, bliver vi ofte styret af det ubevidste, som så "vælger for os". 
  • Hvem er jeg og hvor er jeg - lige nu -  i mit liv. Lever jeg i overensstemmelse med mine egne sande værdier og behov. Hvordan kan jeg vide hvad egne behov er? Hvad sker der med dem i mødet med andre. Bliver de væk eller dukker uopfyldte og fortrængte behov frem. - At få bevidsthed om egne mønstre kan give frihed og mulighed for at træffe ægte valg.
  • Hvor er jeg på vej hen. Bevæger jeg mig i den rigtige retning, tør jeg bruge  mine potentialer fuldt ud, er jeg i kontakt med dem eller er der noget der forhindre mig i det.

Alle mennesker har livsenergi til rådighed – men paradoksalt nok undertrykkes denne energi ofte af vores egne indre ubevidste overbevisninger og kropslige blokeringer.

Samtidig ved vores krop præcist hvad den skal gøre, for at regulerer sig selv og genfinde balance og modstandskraft.

"Livet kan blive ved med at folde sig glædefuldt ud, når man står ved sig selv - med det hele. Livet kan blive rigere, hvis man gider mærke det". Maria Marcus