Praktiske oplysninger sæsonen 2018-2019

Undervisning:
1 ugentlig lektion af 30 minutter. Vær afklædt ved lektiones start.

Udstyr:
Medbring venligst et stort håndklæde.
 
Pris:
 • Enelektion: 860 kr. pr. måned.
 • Holdlektion med 2 personer: 630 kr. pr. person pr. måned.
 • Holdlektion med 3 personer: 480 kr. pr. person pr. måned.
 • Holdlektion med 4 personer: 380 kr. pr. person pr. måned.
 • Ønsker du, at kunne ændre din tid uge for uge, - altså ikke at gå på et fast tidspunkt – er prisen 950 kr. pr. måned.

  Priserne er baseret på gennemsnitlig 4 undervisningslektioner pr. måned. Det vil sige, at prisen er den samme for måneder med 5 undervisnings-lektioner som for måneder med ferie og helligdage. Der betales ikke i sommerferien.
Betaling:
Månedsvis forudbetaling på månedens første undervisningsdag. Det er muligt at betale kontant, via MobilePay på følgende nr.: 43767, eller netbank. Mit registrerings og konto nr. mv. er: Danske Bank, registrerings. nr.: 3667, konto nr. 3170544161.
 
Ferier (Følger Dansk Mensendieck Forbundsregler):
 • Efterårsferie:16.10 - 20.10 - uge 42
 • juleferie: 22.12 - 01.01,
 • vinterferie: 12.02 - 16.02 - uge 7
 • påskeferie: 27.03 - 02.04 alle dage inklusiv
 • samt øvrige helligdage.
Sæsonen slutter den 16. juni og starter igen til september.
 
Afbud:
Forsømte lektioner pga sygdom eller anden fravær erstattes ikke.
Meld afbud i god tid, da jeg - i det omfang det er muligt - vil forsøge at give dig en anden tid. Såfremt jeg aflyser, gives der altid erstatning.