Om mig


Jeg er cand. scient og ph.d. i biologi. Jeg har arbejdet som biolog på hhv. universitet og i det private erhvervsliv i ca. 15 år. Her arbejdede jeg med algers fotosyntese og respiration - en af de mest grundlæggnde processer for vores eksistens.

Sidenhen arbejde jeg med restaurering af vandløb og søer. Bl.a. med baggrund i min egen historie erkendte jeg, at jeg var mere interesseret i "restaurering" af mennesket og i hvordan vi mennesker genfinder vores sunde og selvhelende balance.
 
Jeg har siden 1980'erne beskæftiget mig med sammenhængen mellem naturvidenskab, psykologi, religion, krop og sjæl.
 
I 90'erne gennemførte jeg en kropstera-peutisk uddannelse i ”Energy and Consciousness”. www.energyandconsciousness.com,
 
Jeg har i gennem mange år deltaget i kurser, workshops og supervisionsgrupper hos Ulla Kock, aut.psykolog, cert. bioenergetisk terapeut & supervisor i kropsorienteret psykoterapi.
 
Jeg har hele vejen igennem været meget interesset i samspillet mellem krop og sjæl og uddannede mig til Mensendiecklærer, og certificeret Stott Pilates lærer
 
I 2007 afsluttede jeg uddannelsen som SE® Practioner, Somatic Experiencing hos Peter Levine, Foundation of Human Enrichment USA. - som er en metode til at behandle traumer via kropsfornemmelser.
 
Jeg har fungeret som assistent på en række introduktionskurser og har siden 2009 været assistent på SE-uddannelsen i Danmark.
 
Jeg er Callahan certificeret Tanke Felts Terapeut (TFT).
 
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og SE foreningen .
 
Jeg deltager forsat i kurser og workshops inden for energi, krop, terapi, mindfulness, spiritualitet og bevidsthed bl.a. i en supervisionsgruppe hos Ulla Rung Weeke, aut. cand. psych. Krise- og kropsterapeut samt specialist i psykotraumetologi.
 
Jeg har haft selvstændig klinik siden 2001 i Birkerød.
 
Jeg er 62 år, gift og min mand og jeg har tilsammen 3 sønner på hhv. 31, 27 og 21 år & en hund.