Om mig


Jeg er cand. scient og ph.d. i biologi. Jeg har arbejdet som biolog på hhv. universitet og i det private erhvervsliv i ca. 15 år. Her arbejdede jeg med algers fotosyntese og respiration - en af de mest grundlæggnde processer for vores eksistens.

Sidenhen arbejde jeg med restaurering af vandløb og søer. Bl.a. med baggrund i min egen historie erkendte jeg, at jeg var mere interesseret i "restaurering" af mennesket og i hvordan vi mennesker genfinder vores sunde og selvhelende balance.
 
Jeg har siden 1980'erne beskæftiget mig med sammenhængen mellem naturvidenskab, psykologi, religion, krop og sjæl.
 
I 90'erne gennemførte jeg en kropstera-peutisk uddannelse i ”Energy and Consciousness”. www.energyandconsciousness.com,
 
Jeg har i gennem mange år deltaget i kurser, workshops og supervisionsgrupper hos Ulla Kock, aut.psykolog, cert. bioenergetisk terapeut & supervisor i kropsorienteret psykoterapi.
 
Jeg har hele vejen igennem været meget interesset i samspillet mellem krop og sjæl og uddannede mig til Mensendiecklærer, og certificeret Stott Pilates lærer
 
I 2007 afsluttede jeg uddannelsen som SE® Practioner, Somatic Experiencing hos Peter Levine, Foundation of Human Enrichment USA. - som er en metode til at behandle traumer via kropsfornemmelser.
 
Jeg har fungeret som assistent på en række introduktionskurser samt på SE-uddannelsen i Danmark ad flere omgange.
 
Jeg er Callahan certificeret Tanke Felts Terapeut (TFT).
 
Jeg har deltaget i kurser i TRE - Trauma Releasing Exercise, som er en simpel metode til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer. TRE bruges også til at komme af med lettere stress og spænding, der bygger sig op i hverdagen.
 
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og SE foreningen .
 
Jeg deltager forsat i kurser og workshops inden for energi, krop, terapi, mindfulness, spiritualitet og bevidsthed bl.a. i en supervisionsgruppe hos Ulla Rung Weeke, aut. cand. psych. Krise- og kropsterapeut samt specialist i psykotraumetologi.
 
Jeg har haft selvstændig klinik siden 2001 i Birkerød.
 
Jeg er 62 år, gift og min mand og jeg har tilsammen 3 sønner på hhv. 32, 27 og 21 år & en hund.