At kunne 
 skabe flow
 stivnede lag,
 og bevæge sig,
 fysisk og  psykisk
 er en stor frihed.