At kunne
  • skabe flow i stivnede lag 
  • bevæge sig - fysisk og psykisk 
er en stor frihed.
 
Krop & sjæl - to sider af samme sag, der tilsammen udgør en helhed.