At kunne
  • skabe flow i stivnede lag 
  • bevæge sig - fysisk og psykisk 
er en stor frihed.